Bitki gruplarıyla bakım çalışmaları : 

 

Sulama:

Düzenli olarak yapılan sulama ile bitkilerin daha sağlıklı bir şekilde büyümeleri ve gelişmeleri sağlanır.


Budama:

Bitkilerde gerekirse tür özelllilerine göre budama yapılır. Böylece bitkilerin istenilen formda tutulmaları sağlanır, yeşil aksamları arttırılır, hastalıklı yapraklar ve sürgünler uzaklaştırılır,  onlara sağlıklı bir görünüm kazandırır.

 

İlaçlama:

Bahar ve yaz aylarında bitkilerde meydana gelebilecek hastalık ve zararlılar daima kontrol altında tutulur; gerekirse mekanik mücadele ve uygun ilaçlarla kimyasal mücadele yapılır.

 

Gübreleme:

Bitkilerin bulubdukları toprak içinde zamanla eksilebilecek olan gerekli besin elementlerinin dışarıdan takviye edilmesi gerekir. Bu amaçla, bitkiler için yararlı elementleri içeren organik ve inorganik gübrelerle, uygun zamanlarda düzenli aralıklarla gübrekene yapılır.

 

Çanak açma:

Yapılan sulamanın daha elverişli olması, bitkinin ihtiyaç duyduğu suyu daha iyi şekilde kullanabilmesi amacıyla, bitki diplerinde uygun büyüklükte çanak açılır.

 

Çapalama:

Bitkiler üzerinde sararmış, kurumuş yaprak ve sürgünler ve dışarıdan gelen yabancı maddeler hem görünüm, hemde hastalık ve zararları önlemek amaçşı toplanır.

Ayrıca, gerekli olduğu durumlarda bitkilerin mevsimsel hava koşullarına göre rüzgar ve soğuk zararına karşı koruması için alınacak önlemler de bakım işleri içerisinde  yer almaktadır.
Hastalık ve zararlılarla mücadele:

Çim örtüde, özellikle yaz aylarında oluşabilecek mantari hastalıklara ve zararlara karşı mekanik ve kimsayasal müdale yapılır.


Havalandırma:

Zamanla toprak sertkleşir ve çim köklerine yeterli miktarda su ulaşamaz. Bu nedenle toprağın havalandırılması gerekmektedir. Ayrıca hastalıklarla daha iyi mücadele edilebilmesi ve çimin kendini yenileyebilmesi amacıyla; çim alanlarda, uygun alet ve makinalarla havalandırma işlemi yapılır.

 

Organik ve inorganik atıkların toplanması:

YÇim alanlardaki bitkilerden dökülen yaprak ve sürgünler, dışarıdan gelebilecek yabancı maddeler, hem kötü görüntüyü önlemek hemde haslatık ve zararlılarla mücadele açısından alandan uzaklaştırılır.
Bu bakım çalışmaları dışında, bitkiler ve çim alan için faydalı olduğuna inandığımz yeni uygulamalar da çalışmalarımız içinde yer almaktadır.